Zwroty i reklamacje


Zwrot produktu – odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  • pisemnie na adres: ul. Powstańców Warszawy 10a, 05-820 Piastów;
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@carforceone.pl

Konsument nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

Przykładowy wzór formularza do pobrania pod poniższym linkiem:

Formularz zwrotu produktu


Reklamacja

W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić:

  • Dowód potwierdzający zakup produktu.
  • Ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie.
  • Szczegóły reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) – w tym celu zalecamy wypełnienie właściwego formularza reklamacji dostępnego pod jednym z linków na dole tej strony.
  • Reklamowany produkt.

Przykładowy wzór formularza do pobrania pod poniższym linkiem:

Formularz zgłoszenia reklamacji


W przypadku pytań i wątpliwości związanych z postępowaniem reklamacyjnym, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@carforceone.pl lub telefonicznie 22 723 48 30