Polityka prywatności


Regulamin polityki prywatności CarForceOne.pl

Poniższa polityka prywatności obowiązuje od  dnia 25.06.2017r. i zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików Cookies.

Definicje:

 1. CarForceOne – Strona i sklep internetowy prowadzony przez Mirmal Mechanika Pojazdowa Mirosław Malinowski, znajdujący się pod adresem elektronicznym carforceone.pl.
 2. Administratorem danych jest Mirmal Mechanika Pojazdowa Mirosław Malinowski z siedzibą w Piastowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Powstańców Warszawy 10a, 05-820 Piastów); NIP: 5341069366; REGON: 010315782; adres poczty elektronicznej: info@carforceone.pl., telefon: 22 723 48 30.
 3. Dane osobowe –wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej pozostawione w trakcie zakupów, rezerwacji lub odwiedzania strony www.carforceone.pl.
 4. Konto– utworzone w trakcie składania zamówienia lub rezerwacji terminu serwisu na stronie www.CarForceOne.pl, za pomocą którego użytkownik dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług, opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. Sprzedawca  – Mirmal Mechanika Pojazdowa Mirosław Malinowski z siedzibą w Piastowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Powstańców Warszawy 10a, 05-820 Piastów); NIP: 5341069366; REGON: 010315782; adres poczty elektronicznej: info@carforceone.pl., telefon: 22 723 48 30.
 6. Użytkownik– osoba odwiedzająca stronę www.CarForceOne.pl, w tym dokonująca zakupów i rezerwacji usług związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak dokonywanie za pomocą sklepu na stronie www.CarForceOne.pl zakupu oferowanych towarów i usług na odległość.
 7. Cookies (ciasteczka) – Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera

Dane Osobowe:

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez CarForceOne w szczególności w celu: dokonania zakupu w sklepie internetowym lub rezerwacji terminu usług w formularzu na stronie www.CarForceOne.pl, zawierania i wykonania umów sprzedaży, reklamacji towarów a także udzielania odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną zapytania.
 2. Dane są przetwarzane przez administratora danych  także w celach:
  a) marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
  b) w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu w sklepie internetowym oraz mogą zostać udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub kontaktu z Zamawiającym.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umów sprzedaży i rezerwacji. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług, w szczególności takich jak zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość.
 5. Przeglądanie strony www.CarForceOne.pl i zapoznawanie się z ogólnodostępnymi treściami, nie wymaga podawania danych osobowych.
 6. W przypadku, gdy Zamawiający wybierze płatność poprzez system DotPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A.. z siedzibą w w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką..
 7. Sprzedawca za dobrowolną zgodą Zamawiającego, może przekazać dane osobowe Zamawiającego firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS: 0000493884, w celu przesłania przez Ceneo, na adres e-mail Zamawiającego ankiety służącej zbadaniu poziomu zadowolenia Zamawiającego z transakcji dokonywanej na stronie www.CarForceOne.pl

Dostęp do danych:

 1. Do danych osobowych zbieranych przez CarForceOne mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony CarForceOne.pl.
 2. CarForceOne nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym odbiorcom danych. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane właściwym organom w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem.

Pliki Cookies (ciasteczka):

 1. Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera użytkownika strony www.CarForceOne.pl. Informacje z plików Cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań użytkownika (np. decydują o treściach i produktach wyświetlanych na stronie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej. W ramach niniejszej strony stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  a) Pliki Cookies niezbędne do korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej www.CarForceOne.pl, takie jak uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

  b) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  c) pliki Cookies do prowadzenia statystyk, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowej,
 2. Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie (przeglądarki) dopuszcza działanie plików Cookies. Jednak w każdej chwili użytkownik ma możliwość ich wyłączenia (opcja dostępna we wszystkich popularnych przeglądarkach – Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox). Ograniczenie stosowania plików Cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej jak, np. utrata produktów przechowywanych w koszyku.
 3. Pliki Cookies nie zagrażają systemowi operacyjnymi komputera oraz przeglądarką zainstalowanym na komputerze Klienta. Realizują one identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer.